Odstúpenie od zmluvy


Všetky naše výrobky sú úplne nové a na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, distribútora alebo dovozcu, ak sa na takýto výrobok vzťahuje záruka.

Zoofast nie je zodpovedný za nevhodné používanie výrobku.

 

Ak má dodaný tovar vady, je Objednávateľ oprávnený tovar vrátiť alebo vymeniť za nový, bez vád. Presnosť chyby vyžaduje rozhodnutie výrobcu, distribútora alebo dovozcu. V prípade chyby výrobku, po kontaktovaní obchodu telefonicky alebo e-mailom, pošlite poškodený tovar na našu poštovú adresu. Po získaní stanoviska výrobcu, distribútora alebo dovozcu Vám vrátime náklady na nákup alebo nahradíme tovar za vady bez vád. Takéto sťažnosti budú riešené do 14 pracovných dní.

Sťažnosti z dôvodu rozdielov vo vzhľade produktu na webovej stránke, napr. rôzne nastavenia monitora sa nebudú riešiť.

Podľa ustanovení zákona o ochrane niektorých spotrebiteľských práv a zodpovednosti za škodu spôsobenú nebezpečným výrobkom z rokov 2000-03-02 môže individuálny Zákazník odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so Obchodom bez uvedenia dôvodu predložením príslušného, písomné vyhlásenie do 10 (desiatich) dní odo dňa doručenia Tovaru. Na dodržanie tejto lehoty postačí zaslať vyhlásenie pred uplynutím lehoty. Odstúpenie zákazníka od zmluvy nie je závislé na zaplatení akejkoľvek peňažnej sumy (odškodnenie). Právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku sa nevzťahuje na jednotlivého zákazníka v prípadoch uvedených v článku 10 zákona č. 3 zákona č. o ochrane niektorých spotrebiteľských práv a zodpovednosti za škodu spôsobenú nebezpečným výrobkom, a to aj v prípade Tovaru, ktorý z dôvodu svojej povahy nemôže byť vrátený alebo ktorý podlieha skaze.

Ak si zákazník uplatní právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej so Obchodom, je Objednávateľ povinný vrátiť Obchodu Tovar v rovnakom stave, pokiaľ zmena nebola potrebná v rozsahu alebo bežnom riadení. Tovar by sa mal okamžite vrátiť najneskôr do 14 (slovom: štrnásť) dní odo dňa predloženia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy. Náklady na prepravu súvisiace s vrátením tovaru do obchodu prijíma objednávateľ.

Ak zákazník už zaplatil za Tovar, Obchodník bezodkladne, najneskôr do 14 (slovom: štrnásť) dní odo dňa predloženia Vyhlásenia o odstúpení od zmluvy vráti celú platbu Zákazníkovi.

V prípade odstúpenia od zmluvy sa táto zmluva považuje za neuzavretú a Zákazník, ako aj Obchod, budú zbavení všetkých povinností.
Všetky zásielky by mali byť odoslané na adresu Obchodu:

Center Zoo sp. z o. O ..

Kokotów 703 pri Krakove

32-002 Węgrzce Wielkie

POĽSKO

 

 

Keď dostanete zásielku, skontrolujte stav a obsah s kuriérom. V prípade poškodenia alebo rozporu medzi prepravou a objednávkou pripravte "hlásenie o škode".
Základom reklamácie pre náš obchod je zaslanie "správy o škodách" na adresu office@zoofast.sk

Táto stránka používa cookies na poskytovanie služieb v súlade s Zásady týkajúce sa súborov cookie. Vo svojom prehliadači môžete určiť podmienky ukladania alebo prístupu k súborom cookie.
Chápem
pixel